Στάδια Ανάπτυξης

  • Κεντρο Αναπτυξης Παιδων

Στάδια Γλωσσικής Ανάπτυξης

0-1 έτους :
-Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα, ανάλογα με τις ανάγκες του
-Κατανοεί τις απλές εντολές
-Μιμείται ήχους
-Ανταποκρίνεται στο όνομά του
-Εμφανίζονται οι πρώτες «λέξεις», βάβισμα.
1-2 ετών :
-Εκφραστικό λεξιλόγιο 20-50 λέξεις ή και περισσότερες
-Αρχίζει να χρησιμοποιεί προτάσεις με ουσιαστικά και ρήματα
-Χρησιμοποιεί προσωπικές αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτός)
-Ονομάζει πέντε μέρη του σώματος και κάποια οικεία αντικείμενα
-Η ομιλία του γίνεται κατανοητή και αρχίζει να μοιάζει (σταδιακά) με την ομιλία των ενηλίκων
2–3 ετών :
-Ζητά τα αντικείμενα με το όνομά τους.
-Εκφράζει την ανάγκη του να πάει τουαλέτα.
-Χρησιμοποιεί προτάσεις με 3 – 4 λέξεις.
-Κάνει πολλές ερωτήσεις τύπου «τι», «που», «γιατί».
-Εκφραστικό λεξιλόγιο 50 -250 λέξεις ή περισσότερες.
3–4 ετών :
-Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα
-Μπορεί να πει μια ιστορία ή να μεταφέρει μια ιδέα
-Έχει λεξιλόγιο περίπου 1000 λέξεων
-Καταλαβαίνει αντίθετες έννοιες (πάνω – κάτω, μεγάλο – μικρό).
-Συμμετέχει σε συζητήσεις.
4-5 ετών :
-Αναγνωρίζει βασικά σχήματα
-Μιλάει χωρίς σοβαρά γραμματικά και συντακτικά λάθη
-Μετράει τουλάχιστον ως το 5
-Μπορεί να ενώσει δύο προτάσεις με το «και»
-Μπορεί να κάνει ερώτηση, να προστάξει, να εκφράσει άρνηση.
5-6 ετών :
-Συμμετέχει σε ομαδικά παιχνίδια και ακολουθεί τις οδηγίες.
-Ονομάζει τις μέρες της εβδομάδας, αντίθετες έννοιες, κατανοεί και χρησιμοποιεί χρονικές έννοιες όπως «σήμερα», «αύριο», «χθες».
-Μπορεί να αφηγηθεί μια ιστορία δίνοντας την αρχή – μέση - τέλος
7–11 ετών :
-Αποκτά λογική σκέψη
-Εκφράζεται διαφορετικά στο γραπτό από το προφορικό λόγο.
-Μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο που μιλάει με βάση την ηλικία, το επίπεδο, τις γνώσεις, τη σχέση του με το συνομιλητή.  
*Σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού δικαιολογείται η απουσία ή αντικατάσταση κάποιων φωνημάτων κατά την ομιλία του (πίνακας φωνημάτων)

ΗΛΙΚΙΑ                      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ  ΔΕΝ ΕΚΦΕΡΕΙ  Ή  ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
3,6 – 4 ετών θ , δ, τσ, τζ, ρ
 
4 – 4,6 ετών τσ, τζ, ρ
4,6 – 5,6 ετών ρ

* Από την ηλικία των 5,6 ετών και μέχρι πριν την είσοδό του στο σχολείο,  το παιδί θα πρέπει να έχει τελειοποιήσει την άρθρωσή του και να εκφέρει όλα τα γράμματα σωστά καθώς και τα συμπλέγματά τους. 

Η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής διαταραχής :
-μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, αποφεύγοντας δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβο για επικοινωνία και έκφραση κ.α., με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα το άτομο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο
-είναι κρίσιμη, διότι η παρέμβαση στην προσχολική ηλικία από τον ειδικό μπορεί να μειώσει τις πιθανότητες σχολικής αποτυχίας στο Δημοτικό σχολείο.