• Κεντρο Αναπτυξης Παιδων

  1. Ανάλογα με τις ανάγκες του ατόμου αναπτύσσουμε συνεργασία με άλλους φορείς όπως παιδικούς σταθμούς, σχολεία, συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, επιστήμονες κλπ.
  2. Θεραπευτική παρέμβαση στο φυσικό χώρο του παιδιού, όποτε κρίνεται απαραίτητο 
  3. Εξωτερικά προγράμματα
  4. Θεατρικό παιχνίδι
  5. Μουσικοθεραπεία