Ερωτήσεις

 • Κεντρο Αναπτυξης Παιδων

Πότε εμφανίζεται ο αυτισμός;
Συνήθως, οι γονείς των παιδιών µε αυτισµό αναφέρουν ότι παρατηρούν αποκλίσεις στη συμπεριφορά του παιδιού σχεδόν από τους πρώτους μήνες της ζωής του.
Άλλοι γονείς αναφέρουν ότι το παιδιά τους αναπτυσσόταν φυσιολογικά τους πρώτους 12-24 µήνες, όπου και εµφάνισαν έντονα σηµάδια παλινδρόμησης, τα οποία οδήγησαν στον αυτισµό.
Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η παλινδρόμηση που εµφανίζουν τα παιδιά δεν είναι πραγματική ή ότι ο αυτισµός πέρασε απλώς απαρατήρητος από τους γονείς.
Επομένως χρόνος εμφάνισης είναι oι πρώτοι 30 μήνες μετά από την γέννηση του παιδιού.

Υπάρχει θεραπεία για τον αυτισμό;
Η θεραπεία, μέχρι στιγμής, των αυτιστικών παιδιών αποβλέπει στη βελτίωση μάλλον της συμπεριφοράς, παρά στη θεραπεία. Συνίσταται, κυρίως, στην άσκηση του παιδιού να αποκτήσει ορισμένες κοινωνικές δεξιότητες και αντιδράσεις και να εγκαταλείψει κάποιες άλλες ανεπιθύμητες (ίσως και επικίνδυνες, αυτοκαταστροφικές) μορφές συμπεριφοράς. Πολλά άτομα με αυτισμό δείχνουν τελικά μεγαλύτερη ανταπόκριση στους άλλους καθώς μαθαίνουν να κατανοούν τον κόσμο γύρω τους.

Ποια είναι η βασική δυσκολία η οποία ευθύνεται για την έλλειψη επικοινωνίας;
Οι δυσκολίες στην επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της διαταραγμένης κοινωνικότητας. Τα παιδιά με αυτισμό φαίνεται να επικοινωνούν μόνο για να καλύψουν τις ανάγκες τους και όχι για να διατηρήσουν την κοινωνική αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους γιατί δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτήν την πλευρά της επικοινωνίας.

Θα μιλήσει ένα παιδί με αυτισμό αν δεν έχει μιλήσει μέχρι την ηλικία των πέντε χρόνων;
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για την ηλικία έναρξης της ομιλίας των παιδιών με αυτισμό. Αν κάποιο παιδί με αυτισμό θα μιλήσει εξαρτάται από πολλούς παράγοντες* όπως  δυσκολία στην κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου, στην εγκαθίδρυση οπτικής επαφής, η έλλειψη «ενσυναίσθησης» για τις απόψεις και τα συναισθήματα των άλλων αλλά κυρίως εξαρτάται από το βαθμό σοβαρότητας του αυτισμού και από τη συνύπαρξη μαζί με αυτόν και νοητικής καθυστέρησης.
Κάποια παιδιά προτιμούν να επικοινωνούν με γραπτές λέξεις παρά με την προφορική ομιλία, όπως και κατανοούν καλύτερα ότι τους δίνεται με γραπτό λόγο παρά με προφορική ομιλία. Αν λοιπόν το παιδί χρησιμοποιεί λειτουργικά το γραπτό λόγο τότε θα πρέπει να βοηθηθεί να τον χρησιμοποιεί κατάλληλα.

Τι να διδάξω σε ένα παιδί με αυτισμό που μιλάει, στον τομέα της γλώσσας;
Για την έναρξη της γλωσσικής εκπαίδευσης είναι σημαντική η ύπαρξη τριών δεξιοτήτων στο άτομο με αυτισμό: α) να έχει ικανοποιητικά ανεπτυγμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, β) να ακούει (δηλ. να προσπαθεί να επεξεργαστεί την ακουστική πληροφορία) και γ) να περιμένει (δηλ. να αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος είναι εκεί για να συνεργαστεί μαζί του). Οι γλωσσικές δεξιότητες που πρέπει να διδάξουμε θα πρέπει να είναι σχετικές με τη χρήση της γλώσσας του για να: 

 •  Ονομάζει
 •  να ζητάει  αντικείμενο
 •  να ρωτάει
 •  να απαντάει
 •  να δίνει οδηγίες
 •  να επιλέγει
 •  να περιγράφει
 •  να συζητάει
 •  να κατανοεί και να εξάγει συμπεράσματα
 •  να αφηγείται