Λογοθεραπεία

  • Κεντρο Αναπτυξης Παιδων

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

 


Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές επικοινωνίας, λόγου, ομιλίας, φωνής και κατάποσης  παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, όποια κι αν είναι η αιτία αυτών των διαταραχών. Στόχος είναι η έκφραση δομημένου λόγου, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, ώστε να είναι εύκολη και σωστή η επικοινωνία του παιδιού με το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον.

Ρόλος του λογοθεραπευτή είναι να αξιολογεί διεξοδικά τη διαταραχή, να ενημερώνει για τη φύση των δυσκολιών, να ενισχύει τις δεξιότητες που δεν έχουν πληγεί, να αποκαθιστά τις δυσκολίες στα πλαίσια που επιτρέπει η βλάβη και να συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασθενούς,  ως προς την αυτονόμηση, την κοινωνικοποίηση και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.  Το λογοθεραπευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του θεραπευόμενου. Όμως, πρωταρχικός ρόλος του λογοθεραπευτή για τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού θεραπευτικού προγράμματος είναι μία λεπτομερής αξιολόγηση.

Η λογοθεραπευτική αξιολόγηση πραγματοποιείται  με τις εξής διαδικασίες :
1.    Συνέντευξη με γονείς - Λήψη ιστορικού
2.    Παρατήρηση π.χ. μέσω παιχνιδιού
3.    Στοματοκινητική εξέταση δηλ. εξετάζουμε τους μηχανισμούς που συντελούν στην κατάποση και παραγωγή ομιλίας π.χ. ελέγχουμε την κίνηση και δύναμη της γλώσσας και των χειλιών, την οδοντοστοιχία, τον τρόπο κατάποσης κ.α.
4.    Σταθμισμένα αξιολογητικά μέσα

Από τον λογοθεραπευτή γίνονται οι εξής αξιολογήσεις :
1.Αξιολόγηση ομιλίας
2.Αξιολόγηση επικοινωνίας
3. Αξιολόγηση κατάποσης
4. Αξιολόγηση φωνής


Κατηγορίες διαταραχών λόγου :
•     Εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές
•     Εξελικτικές γλωσσικές διαταραχές
•     Εξελικτικές αρθρωτικές διαταραχές
•     Δυσαρθρία
•     Δυσπραξία
•     Τραυλισμός
•     Αρθρωτικές διαταραχές λόγω ανατομικών ανωμαλιών
•     Διαταραχές φωνής
•     Διαταραχές γραπτού λόγου
•     Μαθησιακές δυσκολίες (Δυσλεξία)
•     Πραγματολογικές διαταραχές
•     Ψυχιατρικές διαταραχές
•     Νοητική στέρηση
•     Διαταραχές κατάποσης
•     Σύνδρομα
•     Νευρολογικές παθήσεις
•     Βαρηκοΐα - Κώφωση


Πότε πρέπει να αναζητήσουμε την βοήθεια του λογοθεραπευτή :
Όταν ένα παιδί μπορεί να:
• Μπερδεύει τους ήχους σε μία λέξη (π.χ. λέει «σέλω» αντί «θέλω»)
• Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων
• Παραλείπει ήχους ή/και συλλαβές από τις λέξεις (π.χ. λέει «πίτι» αντί  
  «σπίτι», «μπόκι» αντί «καλαμπόκι»)
• Δυσκολεύεται να καταλάβει αυτά που του λένε (ζητάει από το   
  συνομιλητή αρκετές φορές να του πει τις εντολές ή τα σχόλια)
• Δυσκολεύεται να βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις
• Δυσκολεύεται να βρίσκει τις κατάλληλες λέξεις που χρειάζεται για να   
  εκφραστεί και να συντάξει σωστά τις προτάσεις του
• Δυσκολεύεται να παίρνει μέρος σε μία συζήτηση (δίνει περιορισμένες ή   
  ελλιπείς πληροφορίες ή μπορεί να μεταβαίνει από το ένα θέμα στο άλλο  
  χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη συζήτηση ή δραστηριότητα)
• Δυσκολεύεται στη διήγηση απλών και πρόσφατων γεγονότων  
  (δυσκολίες στη χρονική και νοηματική ακολουθία, λάθη στο
  συντακτικό κτλ)
Κάθε παιδί κατορθώνει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει τις βασικές δομές της μητρικής του γλώσσας. Η κατάκτηση αυτή γίνεται σταδιακά, ακολουθώντας μια ορισμένη εξελικτική πορεία. (στάδια γλωσσικής ανάπτυξης)

Η έγκαιρη διάγνωση μιας πιθανής διαταραχής μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην φυσιολογική ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού, αποφεύγοντας δευτερογενείς συνέπειες, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση, φόβο για επικοινωνία και έκφραση κ.α., με αποτέλεσμα να μην μπορεί εύκολα το άτομο να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο.