Εργοθεραπεία

  • Κεντρο Αναπτυξης Παιδων

Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία

Ο Εργοθεραπευτής παρεμβαίνει σε ένα ευρύ φάσμα τομέων δεξιοτήτων και χρησιμοποιεί το παιγνίδι και διάφορες δραστηριότητες θεραπευτικά ώστε να φτάσει το παιδί στο υψηλότερο δυνατό λειτουργικό επίπεδο.

 

Πιο συγκεκριμένα ο εργοθεραπευτής παρεμβαίνει για να βοηθήσει το παιδί να αναπτύξει:
1.    τη λεπτή κινητικότητα 
        η λεπτή κινητικότητα και ο συντονισμός είναι απαραίτητες δεξιότητες για τη γραφή
2.    την αδρή κινητικότητα
        περιλαμβάνει οπτικοκινητική οργάνωση, πλευρίωση-μονόπλευρη χρήση του σώματος, αμφίπλευρη οργάνωση-χρησιμοποίηση και των δύο πλευρών του σώματος συντονισμένα, ισορροπία
3.    αντιληπτικές δεξιότητες
       όπως οπτική συνέχεια, διάκριση μέρους-συνόλου, εικόνα-φόντου από ζωγραφιές. Διάκριση δεξιού-αριστερού, ικανότητα αντίληψης αντικειμένων στο χώρο αλλά και του εαυτού σε σχέση με τα αντικείμενα- τρέξιμο ανάμεσα από εμπόδια, παιγνίδια με μπάλες- πετάει την μπάλα στον τοίχο και την ξαναπιάνει
4.    γνωστικές δεξιότητες
       Προσοχή, εστίαση και διάρκεια, Προσανατολισμό, κατηγοριοποίηση , λήξη-έναρξη δραστηριότητας, Συγκέντρωση,  Μνήμη, βραχύχρονη και μακρόχρονη,   Οργάνωση, γενίκευση και σύνθεση της μάθησης
5.    Ψυχοκοινωνικές δεξιότητες 
       Αντιμετωπίζονται προβλήματα αυτοελέγχου, μειωμένης αυτοεκτίμησης, πρωτοβουλίας, αυτοέκφρασης Δυαδικής και ομαδικής αλληλεπίδρασης.
6.    Δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
       Αντιμετωπίζονται προβλήματα σχετικά με :
       Με τον προσανατολισμό των ρούχων και την διάκριση δεξιού-αριστερού. Σύλληψης κουταλιού και επιδέξιου χειρισμού του
       Δυσκολίες στην υγιεινή όπως πλύσιμο, τουαλέτα κ.λ.π.